Pages

Sunday, February 15, 2015

Renungan

🍃🍂..Bakar bin Abdillah al-Muzani berkata: "Jika kamu melihat orang yang lebih tua, katakanlah: 'Orang ini lebih dulu mendahuluiku dalam beriman dan beramal soleh, maka ia lebih baik dariku'. Apabila kamu melihat orang yang lebih muda, katakanlah: 'Aku telah mendahuluinya dalam berbuat dosa dan maksiat, maka dia lebih baik dariku'. Dan jika engkau melihat sahabat-sahabatmu menghormati dan memuliakanmu, maka katakanlah: 'Ini adalah keutamaan yang akan dihisab nantinya'. Sedangkan apabila engkau melihat sahabat-sahabatmu tidak menghormatimu, maka katakanlah: 'Ini akibat dosa yang telah aku lakukan'." (Shifatush Shafwah: 3/248)🍂🍃

No comments: